látogató számláló
 
 

 
Szavak

Szavak a magyar nyelvben


A szavak hangokból vagy betűkből állnak. Ha kimondunk egy szót, akkor hangokat mondunk, ha leírjuk a szót, akkor betűket írunk.

A szavak alkotják a mondatokat. Ha egy mondatot szeretnénk összeállítani, akkor szavakat teszünk egymás mellé, egy közös megegyezésen alapuló szabály szerint.

Azoknak a szavaknak az összességét, amit egy ember a beszédében és az írásában használ, a személy szókincsének nevezzük.

Ki milyen szavakat használ?

A szavak csoportosíthatóak aszerint, hogy ki és hol használja.
Ezek a csoportok a következők:

Köznyelv

A köznyelv az a nyelv, amit a magyarul beszélő emberek használnak a mindennapi életük során. Amikor beszélgetünk a barátainkkal, amikor vásárolunk a boltban, akkor a köznyelvet használjuk. Sőt, a TV-ben is és a rádióban is köznyelven beszélnek.Irodalmi nyelv
Irodalmi nyelven a köznyelv igényesebb, választékosabb változatát értjük. Ez nem azonos a szépirodalomnak a nyelvével. Tehát amikor az irodalmi nyelvről beszélünk, akkor egy stílusosabb, választékosabb nyelvre gondoljunk! Ebben a nyelvben olyan szavak is megtalálhatóak, amiket a hétköznapi nyelvben nem használunk.
Tájszók
A magyar nyelvterület egyes részein más-más szavakat használnak a különböző dolgok megnevezésére. Így lehet, hogy aki az ország keleti felén él, nem fogja érteni az ország nyugati felén élő ember szavait.
Például Kecskeméten a a hosszúkás füles kosarat garabónak hívják, a töltött káposztát Pest megyében takartnak nevezik. Nyíregyháza közelében a létrát láptónak hívják. Tehát ha valaki elkezd beszélgetni egy olyan emberrel, aki tájszavakat használ, lehet, hogy a felét sem fogja érteni annak, amit mondani akar. Ez néha mulatságos is lehet.
A szaknyelvek szavai
A sajátos szavakkal nem csak a különböző vidékeken találkozhatunk. Az egyes szakmák, szaktudományok is használnak olyan szavakat, amik csak arra az adott területre jellemzőek, és csak azok értik meg, akik azon a szakterületen dolgoznak, vagy megtanulták azon szavak jelentéseit.
Például a bányászok, a cukrászok, az informatikusok stb. olyan szavakat is használnak a mindennapi beszédükben, amiket csak ők értenek. De biztos volt már Ön is olyan helyzetben, hogy egy orvos elkezdte az orvosi szaknyelven magyarázni Önnek, hogy milyen fajta betegségektől kell megóvnia magát stb., és ebből Ön egy szót sem értett.

Csoportnyelvek, rétegnyelvek
Nem csak a közös szakma alakíthat ki olyan csoportokat, ahol "egy nyelven beszélnek". Az egyes csoportok nyelvét szintén a sajátos szavak használata jellemzi. Például létezik diáknyelv. Azok a szavak tartoznak ebbe a csoportba, amiket a diákok használnak egymás közt. De az egyes sportágaknak is megvannak a sajátos szavaik, amiket ők, mint csoport használnak a beszéd közben.


Keresőmarketing | Honlapkészítő program | Tantaki Blog | Tantaki DVD-k